1.25.2014

DESK JOB


hand painted graphite twig pencils from inkkit | antique wooden scarecrow hubbies found on bali | 
stunning kate moss book was a generous christmas gift | diamond vase | alexa chung’s it | etcjag överdoserar kaffe med mjölk
och den sorts musik som egentligen kräver drinkar
& klänningar som svävar när man dansar.
så är det också en sorts dans, redigerandet av bilder.
just nu en ihärdig sådan som suddar ut timmarna.
plötsligt är det natt, - & kroppen kräver vila.
det är en del av mitt arbete, den vid skrivbordet,
som jag har ett väldigt dubbelt förhållande till.

jag kan älska det.
för här läggs sista handen vid arbetet,
de sista blickarna innan allt paketeras i mappar.
inre bilder blir slutligen bilder att fingra på. stryka över huden. 

jag kan avsky det.
längta ut, bort. vidare.
älska, avsky. så svart eller vitt det låter.
det är snarare en kokong i gråtoner.
det sägs att man växer till sig där. för att åter flyga.


hand painted silver and black twig pencils from inkkit & oh sigh, that girl, those bangs ..


.


jag pausar med alexa chung’s bok som legat och väntat
länge i bokhögarna på min fulla uppmärksamhet.
för den ska hon ha. och satan vad fin hon är, denna it-girl.
jag får lust att klippa lugg som henne,
samma som mamma hade när vi var små.
en flikig som ströks ur ögonen med långa, vackra fingrar.
jag vill gå i kjolar så långa att de nuddar lätt vid golvet,
fina flätor slarvigt upp och en varm nacke med hårslingor som kittlas i brisen.
sommar. just nu vill jag ha evig sommar, i barnslig envishet.
jag vill sitta vuxna & barn nedklämda i det där stora,
gamla tass-badkaret ute på ängen.
innan jag ska sova slukar jag girigt flera avsnitt av mad men på rad,
- & don draper säger det vackert.
kan sälja en diafilm-projektor till vem som.


nostalgia, it’s delicate but potent.
in greek, "nostalgia" literally means
"the pain from an old wound." 
it’s a twinge in your heart far 
more powerful than memory alone. 
this device isn’t a spaceship, it’s a time machine.
it goes backwards, and forwards..
it takes us to a place where we ache to go again.
it’s not called the wheel, it’s called the carousel.
it let’s us travel the way a child travels
- around and around,
and back home again,
to a place where we know we are loved.


january from the creative manifesto letterpress calendar | lime paint color chart from icelandic kalklitirmermaid life handwritten by s for an ongoing project | silver twig pencils from favorite innkit | etc

och så är den plötsligt där. just den tiden. 
oväntat ur papperspåsarna som ska sorteras på kvitton för bokslutet.
lillasyster & jag, på en sten i sjön på landet.
ständigt sida vid sida, små sjöjungfrur, alltid i vattnet.
av en slump liggandes tillsammans med ett fotografi från manhattan,
tagen långt senare i mitt liv. tonerna flyter samman, tiden också.

jag sneglar bort mot lillasyster
som sitter på golvet vid brasan här i studion, precis nu.
hon stryker ut mina skrynkliga kvitton i händerna, pratar för sig själv.
jag ler och lägger oss, - förevigade barn, under en bokhög,
för att släta ut fotografiets böjda form.
tänker att ibland behöver man inte åka minnets karusell,
eller resa bort,
för att veta att man är älskad. 

  
love that coffee cup | the hand painted graphite twig pencils too | my ’sky-circles’ photograph is for sale over at LW |
best combined cardigan / shawl / throw ever is wolf clan shaggy cardi from spell - also at kyss johanna | killer heels | etc
med en hel massa kärlek,
från skrivbordet,

h

//i overdose on coffee with milk & the kind of music that really require drinks,
and dresses that float when you dance. it is also a sort of dance though, editing photographs. 
at the moment a strenuous one, the kind that blots out hours, where suddenly it's night
and the body demands rest.
it's a part of my work, the part by the desk, ~ that i have a very dual relationship with.
love it. as it is the adding the finishing touches to the work,
the last glances before everything is finally packed in folders. 
inner images are finally photographs whose skin one can touch. feel against your own skin. 
i hate it. long to get out, get away. onwards. love, hate. it sounds so black or white.
rather it’s a cocoon in shades of gray. it is said that one grows there. to fly anew.


i take breaks hanging over alexa chung's book, that has been waiting a long time in the book piles
for my full attention. for that, she deserves. and christ she’s lovely, this it-girl.
i get a huge urge to cut bangs like hers; the same as mom sported when we were little.
a jagged one that was stroked from her eyes with long, stunning fingers. 
i wanna wear skirts so long they lightly touch the floor, beautiful braids casually up,
and a warm neck with strands of hair that tickles in the breeze.
summer. right now i wish for eternal summer, in childish stubbornness.
i want to sit, adults & children squashed in the big, old lions paw bathtub
out on the meadow. before i go to sleep i greedily devour
several episodes of 'mad men' in a row, ~ & don draper says it beautifully.
could sell anyone a slide film projector.


nostalgia, it’s delicate but potent.
in greek, "nostalgia" literally means
"the pain from an old wound." 
it’s a twinge in your heart far 
more powerful than memory alone. 
this device isn’t a spaceship, it’s a time machine.
it goes backwards, and forwards..
it takes us to a place where we ache to go again.
it’s not called the wheel, it’s called the carousel.
it let’s us travel the way a child travels
- around and around,
and back home again,
to a place where we know we are loved.


and suddenly it’s right there. that particular time in our lives.
appearing unexpectedly from paper bags to be sorted; receipts for the annual accounts.
baby sister e & i, sitting on a stone in the lake in the countryside. 
continuously side by side, little mermaids, always in the water. by chance lying along 
with a photograph of manhattan, taken much later in my life. 
the hues blur into each other, time too. i glance over at my baby sister, sitting 
on the floor by the fireplace, here in the studio, just.. now. she unwrinkles my crumpled receipts 
in her hands, talking to herself. i smile and put us, immortalized children, under 
one of those piles of books, to smooth out the bent photograph.
thinking that sometimes you need not go on a memory carousel,
or travel away, to know that you are loved. 

  

and with a whole lot of love, 
from behind the desk,

h

1.10.2014

J'ADÕR | SOFT START
my little muse on our soft start - some of the first i ever shot of her | photography for fira s/s’11 
jag känner mig så fint i fas med det här nya året.
jag brukar aldrig tänka så mycket på det där.. att det är ett nytt år,
- & därmed ska ske nya saker per se,
eller känt att det sker ett skifte för att siffrorna är nya.

men i år känns det plötsligt så. som ett skifte. 
det handlar nog mest om i mig.
det är kanske mer att det råkar infalla nu runt jul & nyår,
för att min värld bytte form då, för ganska precis ett år sedan.
och för att låna av joan didion, nu har det varit ett år av magiskt tänkande.
och det tar en någonstans. gör något med en.
silk blouse : custommade | print : anna malmberg's ’white veil’ | etc

jag springer mig sjöblöt på löparbandet och 
cyklar hem full av endorfiner med ansiktet mot regnet.
kommer hem till ett paket med något inslaget i vackert, grårosa.
merci. jag är inte med riktigt men öppnar, vecklar fram
och överfylls av kärlek.

ett av mina absoluta favorit-fotografier av fantastiska anna malmberg.
kärlek från paris. kärlek ända tillbaka till paris.
eller j'adõr som sara brukar sucka på någon slags skånsk-franska.
jag har inga andra ord som passar för denna människa,
som jag så gärna vill resa till, prata fotografi, - & dricka vin med,
långt in i den parisiska natten. Din röst, anna, den har en sådan
resonans; djupt in i mig. j'adõr. och merci, chérie.


kommer också hem till en lillasyster som rumsterar
i studion's lilla kök. hon har fyllt fönstret med färska kryddor,
kylen med grönsaker, - & morteln med kardemumma, som hon står och maler.
nu börjar vi, säger hon. och så börjar vi.
en riktigt soft chai start, enligt hennes recept.
mandelmjölk, kryddor, äpplen från bonden & socker från kokosblomma på toppen.
det ska bli återkommande det här, har vi tänkt, hon & jag.
och recepten, de kommer Ni kunna läsa där hon ska husera. snart.
vi börjar mjukt. provsmakar. och njuter.


  ginger, cardamon, nutmeg & black pepper goes in the mortar | snack are dried mulberries | emma is testing
jag känner mig så fint i fas med det här nya året.
vi är kompisar redan från början.
och det är inte svårt med sådana paket i brevlådan,
en lillasyster som vill ha studion som test-kök för godheter,
- & ett helt år av magiskt tänkande i ryggen.

det tar en någonstans. gör något med en.
och jag kan knappt vänta på fortsättningen..
lime paint color chart : kalklitir | etc
kärlek,


h

 //


i feel so beautifully in tune with this new year.
i’ve never thought too much about it like that..
that a new year brings new things per se,
or felt that there is a shift, just by a change of numbers.
but this year, suddenly, that’s what i do feel. a shift.
it's probably mostly in me, and more so that it happens to
occur now, around christmas and the new year; when my world
changed its form, almost exactly a year ago from now.
and to borrow from joan didion, - it has been a year of magical thinking.
and that takes you somewhere. does something to you.


i run myself wet through on the treadmill,
bike home full of endorphins with my face to the rain.
come home to a package of something wrapped in a beautiful,
grayish pink. merci. i don’t know what to think, but unfold the wrapping,
fill up with love. one of my absolute favorite photographs by
amazing anna malmberg. love from paris. love right back to paris.
or j'adõr as sara usually sighs, in a kind of scanian pretend french.
and i have no other words suited for this person,
whom i so much want to travel and see, talk photography to, 
- & drink wine with, deep into the parisian night. 
your voice , anna, it has such a resonance; deep inside me.
j'adõr. and merci, chérie.


i also come home to a baby sister
rummaging the studio 's small kitchen.
she has filled the window sill with fresh herbs, the fridge with vegetables,
- & the mortar with cardamom, that she’s now grinding.
let’s start, she says. and so we do. a really soft chai start,
all according to her recipe. almond milk, spices,
apples from the farmer & sugar from coconut flowers on top.
this’ll be a recurring thing we’ve planned for this new year, her & i.
and the recipes; you’ll get those where she’ll be lodging. soon.
we’re making a soft start first. we trial taste. and enjoy.


i feel so beautifully in tune with this new year.
we're friends right from the start.
and it’s not difficult with such parcels in the mailbox,
a baby sister who wants to use the studio as a test kitchen for
all sorts of goodies, - & a year of magical thinking in the backpack.

it takes you somewhere. does something to you.
and i can hardly wait for the continuation.


with love, 


h1.06.2014

PHOTOPOESÏ
dagarna är som om någon lagt ett silverlock över dem, 
det är vackert på något vis, men inte helt lätt att fotografera i.
jag har en brasa ständigt brinnande, drömmer om att
jag på något sätt ska lyckas övertala pappa att bygga ett 
större badrum här i studio'n; med plats för ett stort, gammalt badkar,
en andra öppning i murstocken för eld på bubbelbads-avstånd,
- & kanske ett glastak som regnet kan smattra mot
och silverlocket komma alldeles till sin rätt.

jag rotar djupt i mina bild-mappar
och dricker så mycket kardemumma-kaffe med mjölk att 
jag får lätt huvudvärk och måste ta mig för pannan.
det är så värt det.i bildmapparna finns bland annat det här, 
ett foto-jobb jag döpte till photo poesi.
det kom ut i ett norskt magasin i vintras.
precis som jag berättade för dem då,
så inspireras jag enormt mycket av texter.
och ibland får orden följa med och också höra till bilden
när den trycks på fine art paper,
- & då och då får dem hänga uppe ett slag,
omge mig i studio'n och kanske inspirera till nya tankar, 
i enklare varianter; mest för mig själv. 

idag har Ni mailat mig efter att jag lade ut ’midas touch’
på instagram, - & ja, den kommer jag att sälja som stora tryck.
jag har själv hängt upp provtrycket här i studion
och nu ska den få lite sista fix, sedan ska vi se vart den kan komma att säljas.
vad mer har jag till salu? undrar några av Er,
- & två av fotografierna ur min serie ’a mad girl's love song’
ser Ni här ovan.

kanske skymtade några av Er
helena’ i jenny hjalmarson boldsen’s hem
i danska RUM i vintras
{där är den så fin att jag blir helt matt av lycka}..

de, och de andra tre ur den serien, tryckta på coola
materialet tyvek, säljs hos love warriors.

där finns också en limiterad serie fotografier,
som är numrerade, signerade, - & tryckta på ett fantastiskt
300 grams bomullspapper från hahnemühle.

och så fine art kalendern för 2014,
som det ska finnas några exemplar kvar av.
det är väl det som kom till i tryckt form 2013.. 

och inför detta nya år, har arbetet redan pågått sedan i höstas,
med det som ska bli en serie warriors around the world,
i samarbete med världens bästa sara.
och en hel massa annat ska det också bli.
det ligger där framme och lockar. 
har jag sagt att jag älskar det jag gör?
det gör jag. ända ner i tåspetsarna.
 jag hoppas att Ni har saker som ligger där framme, 
i det nya året, som lockar, att längta efter. 
jag har lovat, inuti, att jag ska försöka överraska mig själv i år,
och att jag ska göra många magiska misstag.

lovar Ni något? 

kärlek, 

h±

image n°1 | still of magazines with published stuff | 

portrait of my little muse | selfportrait 
image n°2, 3 & 4 | from my studio for kk living |
image n°5 & 6 | shot at MO’s house for kk living |
photo art sold at love warriors | details : private
image n°7, 8, 9 & 10 | styling : marie olsson nylander |
limited edition photo art sold at love warriors | details : private
image n°11 | portrait for series the warriors coming 2014 |
model / warrior : camilla ericsson | bodypaint : sara n bergman
all photography © hannah lemholt 
//
the days are as if someone’d put a silver lid over them,
it is beautiful in some way, but not easy to photograph in.
i’ve got a fire constantly going, dream that i’ll
somehow manage to persuade my father to build a
larger bathroom here in the studio; with room for a deep, old bathtub,
a second opening in the fireplace; from bubble bath-distance,
~ & maybe a glass roof the rain can trickle against, and where
that silver lid could come right into its own.
i dig deeply into my photo folders and drink so much
cardamom coffee with milk, that i get a concrete cap, right
on top of the silver lid. it is so worth it.

 in the photo folders i find, among other things, these images.
a photo piece i named photo poetry and that appeared in a
norwegian magazine last winter. just like i told them then,
i’m inspired, so much, by the written word. poetry, lyrics, novels.
and sometimes the words come along and also belong to the actual image
when it is printed on fine art paper, ~ & occasionally posted on my
studio walls, where perhaps they inspire new thoughts,
suspended in simpler versions; mostly just for me.

today you’ve e-mailed me after i posted ’midas touch’
over on instagram, ~ & yes, i’m planning to sell that one
as a larger print. i’ve hung the 1st test copy here
in the studio and now i’ll go back and give it some last tlc,
then we'll see where it’ll be sold.
do i have more work for sale? some of you wonder.
and two of the photographs from 'a mad girl's love song' that 
you can see here above, and the other three from that series,
printed on the very cool material tyvek, ~ are sold via
swedish brand love warriors {and they ship worldwide}.

there is also a limited edition series of photographs,
which is numbered, signed, ~ & printed on a
fantastic 300 gram, 100% cotton rag from hahnemühle
{seen in four of the photographs above & sold here}.
for you lovely aussies, there’s stunning les interieurs
in sydney, who carry the love warriors brand, 
and my fine art photography prints.

and then there’s the fine art calendar for 2014,
which there should be a few copies left of.
and that's pretty much what 2013 brought, in printed form..
and as for this new year, work has already been going on since last fall,
with what will be a photo series of warriors around the world,
in collaboration with sara, best in the world.
and a whole bunch of other things is up. laying there waiting,
in our tomorrows, alluring; to be longed for.
did i tell you i love what i do for a living?
i do. inside out.

i hope you have things laying there in front of you,
in your tomorrows, on this new year, which entices; to be longed for.
i’ve promised, on the inside, i'll try to surprise myself this year,
and that i will seek many magical mistakes.
are you promising anything?

with love,

h//


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...