10.03.2014

SEPTEMBER SNAPSliving with a greek family september hade vingar och jag klar blick, öppet hjärta.
jag packade ihop omgiven av ändlösa ny-skördade fält & stillhet,
packade upp under en londonhimmel av grå kashmir & ständigt sorl.
jag gick, lite mer försiktigt än vanligt, över nymålade vita trägolv
och drack te varje morgon, - i sängen som är som ett enormt, vitt moln;
högt upp över de där råa golven. te som kommer buret av en som förfinat
morgonens första kopp te till en ceremoni av perfektion i tunt porslin,
djupnande smak & sötma. honungs-kyssar. it’s all in the color, darling. 

 
i’m a moon child | sara sketches | totally inspired for 2015
krigarna hälsar på under london design festival
och allt svämmar över av inspiration.
när vi pussats hej då i taxin och jag hoppar ur;
letar mig ner i tunnelbanesystemet och reder ut linjerna,
då känner jag för första gången att nu bor jag här.
hemma i det stora huset stryker jag med fingrarna över 
prover och omger mig med det vi skapat, tänker än en gång
hur välsignade är inte vi, som lever av det vi älskar ?
photo art bags is LW’15  | adële the elephant looks at me.. and you - sold here
 jag arbetar och arbetar och arbetar.
det är fantastiskt hur det klickar, faller på plats,
med så helt annorlunda utsikt och så många myllrande insikter.
allt får plats och mer därtill. jag är till bredden fylld av 
inspiration & lust, arbetslängtan & frihet, kärlek & känslor;
och alla säger de mig jag är precis där jag vill vara.

stocking up | at an event for stunning new aêsop richmond store

backstage scotland / september shoot for my new fine art for LW spring’15 | muse & mua 
lina flyger från paris, jossi från köpenhamn och jag
från london. alla med destination edinburgh.
och där sitter de; dricker enorma koppar kaffe
på flygplatsens costa coffee, när jag landar sist av alla.
så raderas tiden sedan sist vi sågs, på ett enda ögonblick.
vi stoppar in oss och väskor i hyrbil och jossi samlar sig för att
köra på fel sida vägen, i fel sida av bilen, men gör allt rätt.
djävulens advokat matar oss med haggis och whiskey sours.
det köper oss att skratta tills vi gråter under stjärnorna
och betalas med att bära betongkepsar när den skotska solen stiger.
vi spenderar några fantastiska timmar tillsammans på en väldigt speciell plats,
för att fotografera & försöka fånga (fast bara på bild) en stor passion,
en jag ska berätta mer om en annan gång.

lina flyger till paris, jossi till köpenhamn och jag
till london. den här gången landar jag till en enorm, 
bärnstensfärgad skärva till måne, med staden glittrande natt
under sig och jag ler från öra till öra.
hemma igen tänker jag, när jag möts av blommor
och armar uppsträckta av glädje i luften.
hemma. uppfylld. 
cara and kate also meet up at heathrow  | something is here soon. sara & me for LW

vi slutför arbetet för LW photo art calendar’15, sara & jag.
Lemholt N’ Bergman. fotografier & japansk tusch.
snart är den här, månad efter månad av 2015.
men först oktober. först fler månader av detta magiska år.

september hade vingar och jag klar blick, öppet hjärta.
och jag dricker fortfarande te varje morgon.
i sängen som är som ett enormt, vitt moln; högt upp över de där råa golven.
te som kommer buret av en som förfinat morgonens första kopp te
till en ceremoni av perfektion i tunt porslin, djupnande smak
och sötma. honungs-kyssar. it’s all in the color, darling.


tack september, för allt Du bar.


kärlek,


h


wardrobe | black kimono on me is dark moon lace kimono
from upcoming LW fall’14 moon child collection |
lina is wearing my eco fur vest hanged man by karavan
people & model | me, sara & lina lindholm
mua, hair & fantastic hands (n°8 & 9) | jossi madsen
thank you | september - you were magic

my instagram for more snaps 

© hannah lemholt photography

//


september had wings and i had clear eyes, an open heart. 
i packed surrounded by endless new-harvested fields and stillness, 
unpacked under a london sky of grey cashmere & continuous buzz. 
i walked, more gently than usual, over the freshly painted white wooden floors 
and drank tea every morning, - in that bed that is like a huge white cloud; 
high up over those raw floorboards. tea that comes carried by one who
has refined morning tea into a ceremony of thin porcelain,
deepening flavor & soft sweetness.
honey-kisses. it's all in the color, darling.

the warriors come to visit during the london design festival 
and all is overflowing with inspiration. 
when we've kissed goodbye in the black cab and i jump out; 
finding my way down into the subway system and sort out the lines, 
that’s when i feel, for the first time, that i live here now. 
back home in the big house i stroke work samples lovingly
and surround myself with what we’ve created, think to myself again 
how blessed are we, who live off what we love doing ?

i work and work and work. 
it's amazing how it clicks, falls into place, 
even with this totally different look-out and swarm of insight.
everything and more can be housed here. i am filled to the brim with 
inspiration & desire, taste for work & freedom, love & emotions; 
all telling me i am exactly where i want to be.

lina flies in from paris, jossi from copenhagen and
i from london. all bound for edinburgh. 
and there they sit; drinking huge cups of coffee 
at the airport's costa coffee, when i land last of all. 
and the time since last we met is erased, in the blink of an eye.
we tuck ourselves & the bags in a rental and jossi composes herself 
for driving on the wrong side of the road, in the wrong side of the car,
but does everything just right. 
the devil's advocate feeds us haggis and whiskey sours. 
it buys us laughing ourselves to tears under the stars 
and is paid with wearing concrete caps when the scottish sun rises. 
we spend some amazing hours together in a very  special place,
which i’ll tell you more about another time. 

lina flies to paris, jossi to copenhagen and i to london.
this time i land by a huge, amber shard of a moon,
with the city glittering night under her
and i find myself smiling from ear to ear. 
back home, i’m thinking
as i’m met with flowers and arms outstretched 
of joy up in the air. home. fulfilled.

we complete the work for LW photo art calendar'15, sara & i. 
Lemholt N 'Bergman. photographs & japanese ink. 
it's here soon, month after month of 2015.
but first, october.
first some more months of this magical year. 

september had wings and i had clear eyes, an open heart. 
and i still drink tea every morning, in the bed that is like a huge white cloud;
high up over those raw floorboards.
cups that come carried by one who refine morning tea into a
ceremony of thin porcelain, deepening flavor & soft sweetness.
honey-kisses. it's all in the color, darling. 


thank you september, for everything you held.


x,


h


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...