1.07.2017

THE AIR OF NOTHING

jag har nog längtat mer efter det här än jag förstått.
januari med sin stämning av nystart och ljus av blanka ark över himlen.
den där påtagliga närvaron av tomhet vars spegling ju är möjligheter. 
att nästan få som börja om. där finner jag mig själv nu.

hallen invaderas fullkomligt av det mjölkiga januariljuset.
det doftar gamla böcker, pudrig musk och vit freesia.
när jag väl lagt märke till henne, längtan, 
så intar hon mig som en nyförälskelse. med pirr i magen.
jag vill resa. jag vill städa bort. jag vill flytta. jag vill ha nymålade väggar.
jag vill skriva det som är oskrivet i mig.
jag vill fotografera ur nya vinklar. jag vill läsa.
och kanske mest av allt vill jag lyssna.jag vill lyssna.
så tänker jag med fingertopparna dröjande vid de gula, glada
små bollarna till blommor. för det som varit tungt,
det som vi, nästan alla, verkar ha upplevt under förra året,
vad är det..?

jag känner förnimmelsen av det nu, där jag står som om jag fastnat i en rörelse.
och det sitter kvar i svarta vinterrocken jag står där i. kylan från förra året,
i tunga svarta ylleveck. tröttheten mellan raderna överallt.
förtvivlan i det tysta. kanske hann det i fatt oss förra året, kom för nära
för att kunna hålla ifrån sig som innan, - världen, den lidande.
först börjar det kännas tomt. mer och mer tomt.
sedan går det sönder. då blir det tyst.
kanske var det tvunget att det skulle gå sönder så, för att vi
skulle stanna upp. och lyssna. 
men sedan då..? när rocken är av kavlar jag upp ärmarna
och tappar upp ett bad i köksvasken, sänker ner en
sprattlande förväntansfull liten pojke.
tänker vilken ska bli Din värld..? Din tid..?

jag torkar honom varsamt och håller om.
han lutar huvudet mot mitt bröst och så sitter vi sedan en lång stund,
på sängkanten medan skymningen faller.
mjölkvitt ljus blir rosa skyar. vaniljfärgade hus glöder.
han somnar så mot min hud och hjärta.
och jag lyssnar. på tystnaden.

måste sedan fingra in l'air de rien på det mobila uppslagsverket.
the air of nothing. make sense.
men på franska också ett uttryck för nonchalantly.
tänker att det är det vi inte längre kan vara.
nonchalanta. likgiltiga. döva.

mer kärlek,

hannahimage n°1 | had to do the same to one of my old glass domes
as most beautifully inventive friend sara n bergman;
roll pages from REVS magazine up into a still peepshow
image n°2 | l'air de rien, the scent created for jane birkin gives
our hallway a stunning scent of sensual amber,
powdery musk & old books - by favorite miller harris
(i might go for the perfume next) |
nightly lip treatment deluxe with coconut oil and
moroccan rose absolute is from herbivore
image n°3 | my very first leica was the loveliest of
christmas gifts from my beloved |
the smoky hourglass is by hay - found here 
image n°4 | fine art print amazon from my
PERSONAL print shop in the home of sara n bergman

//
i think i’ve longed more for this than i’ve realized.
january. with its atmosphere of a fresh start
and the light of clean sheets across the skies.
that tangible presence of emptiness whose reverberation is potential.
to be able to start over. that’s where i find myself now.

the hallway is invaded completely by the milky light of january.
there’s a scent of old books, powdery musk and white freesias.
once i’ve noticed her, the longing,
she occupies me like a new love. that dull tingle deep down.
i want to travel. i want to spring clean. i want to move. i want freshly painted walls.
i want to write what is unwritten in me.
i want to shoot from new angles. i want to read.
and perhaps most of all, i want to listen.

*

i want to listen.
i’m thinking as my fingertips linger by the yellow, happy
small bulbs of flowers. for that which was heavy,
that which we, almost every one of us,
somehow seem to have experienced last year,
what is that..?

i feel the sensation of it now, where i stand as if stuck in motion.
and it remains there in the black winter coat i’m standing in.
the cold from last year, in heavy black woolen folds.
the weariness in between the lines everywhere. the silent sense of despair.
perhaps it caught up with us last year. got too close to be kept away,
- the world, in suffering.

*

first it starts to feel empty. more and more empty.
then it starts breaking. and then all goes silent.
maybe it had to break like that, for us to slow down.
to stop. and listen.
but then what..? when the coat is off i roll up my sleeves
and run a bath in the kitchen sink, lower a floundering excited
little boy into the warm water.
i think what will your world be..? your time..?

i dry him off gently and embrace him.
he leans his head against my chest and we sit for a long while,
like that, on the edge of the bed as dusk falls.
milky white light becomes pink skies. vanilla coloured houses glow.
he falls asleep against my skin and heart. and i listen.
to the silence.

i then key in l’air de rien into the mobile encyclopedia.
the air of nothing. makes sense.
but in french it’s also an expression for nonchalantly.
thinking that’s what we can no longer be.
nonchalant. indifferent. deaf.


more love.

x

hannah

4 kommentarer:

 1. Svar


  1. tack finaste syster..!

   hjärta också. många. hjärtan.

   h


   Radera
 2. Finaste Hannah, åh vad du inspirerar med dina ord och bilder! Det är som att svepas in i mjuk poesi när man kommer till din sida, alltid lika andlöst vackert och skimrande. Tack.

  SvaraRadera
  Svar


  1. tusen, tusen tack, malin..!

   det betyder mycket för mig att läsa..
   och det är jag som tackar ..!

   varm kram,

   hannah


   Radera

i love words.
and i’ll be happy to
read some of yours..
they mean a lot to me.

in any language.
big or small.

that box down there
is y o u r very own space,
here with me,
to leave an imprint ..

x, h


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...